Inspectie nen3140

meet- en regeltechniek

HVAC Klimaattechniek zet een comfortabel binnenklimaat op één

In Nederland eist de wetgever een veilige bedrijfsvoering van elektrische installatiesElektrische installaties en apparaten moeten veilig zijn; werkzaamheden met of aan deze installaties en apparaten moeten veilig worden uitgevoerd.

Een veilige bedrijfsvoering

Overheid en verzekeraars stellen eisen aan een veilige uitvoer van werkzaamheden, en toezicht op de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Elke organisatie waar mensen werken heeft hiermee mee te maken.

De NEN 3140 is een methodiek om aan deze eisen een praktische invulling te geven. Dit helpt om incidenten (brand, letselongevallen, uitval van productie etc.) te voorkomen. Mocht er toch een incident plaatsvinden helpt een goed opgezet werkproces om aan te tonen dat alle redelijk te nemen maatregelen zijn genomen.

Is de NEN 3140 verplicht?

Zoals de meeste normen is de NEN 3140 niet wettelijk verplicht, maar geeft wel de meest praktische invulling aan wettelijke eisen. In de norm staan bijvoorbeeld werkprocedures voor veilig schakelen aan elektrische installaties, een methodiek voor inspecties van de gebouwen en de werkwijze rondom het instrueren en aanwijzen van medewerkers. De norm is een praktisch handvat om te helpen met een goede bedrijfsvoering van uw elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Drie pijlers van de NEN 3140

  • Instructie & aanwijzingen – het uitvoeren van werkzaamheden door door opgeleide en bevoegde personen.
  • Inspectie & toezicht – inspecties van installaties, machines en arbeidsmiddelen.
  • Beleid & procedures – beleid van de bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.